Thành phố Bắc Kạn tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

0
43

Thực hiện KH số 197/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND Thành phố về tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ngày 29/01/2021, Hội đồng tiêu huỷ vũ khí,vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của UBND thành phố đã tiến hành tiêu huỷ 37 khẩu súng tự chế, đạn và các linh kiện súng; 03 kích điện, bình ác quy, 01 quận pháo dây, 03 công cụ hỗ trợ số còn lại là các loại công cụ hỗ trợ khác.

Toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ này được chính quyền các xã, phường và lực lượng Công an thành phố Bắc Kạn thu giữ từ các vụ vi phạm hành chính và thông qua các buổi tuyên truyền, phát động quần chúng giao nộp trên địa bàn. Quá trình tiêu hủy số vũ khí, công cụ hỗ trợ được Công an thành phố tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục,  bảo đảm an toàn, không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trong thời gian tới, Công an thành phố Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT./.

Minh Cường