Thành phố Bắc Kạn tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Thân 2016

* Thời gian: Từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 08/02/2016 (thời điểm giao thừa tết Nguyên đán năm Bính Thân)

       * Địa điểm:

– Địa điểm bắn pháo hoa: Phía bắc bờ sông Cầu (trên đường từ cầu sắt Bắc Kạn đi thôn Phặc Tràng xã Dương Quang).

– Địa điểm tham quan bắn: Đường Thanh niên và khu vực cầu Bắc Kạn 2.

* Để đảm bảo tổ chức, thực hành bắn pháo đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, nếp sống văn minh trong đêm đón xuân, UBND thành phố Bắc Kạn giao:

1. Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Là cơ quan trung tâm hiệp đồng, tham mưu cho UBND thành phố phương án bắn pháo hoa. Trực tiếp hiệp đồng đảm bảo pháo hoa, tiếp nhận, bảo quản pháo hoa; xây dựng kế hoạch và hiệp đồng với các phòng, ban liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai thực hiện mọi công tác chuẩn bị và thực hành bắn theo kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh về kỹ thuật và thiết bị để thực hành bắn. Cử cán bộ chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, duy trì trật tự khu vực thăm quan bắn; trực tiếp bảo vệ khu vực bắn. Phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tại địa điểm bắn; tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố. Bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan thu dọn sạch sẽ trận địa bắn ngay sau khi hoàn thành chương trình bắn pháo hoa.

2. Công an Thành phố: Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố xây dựng phương án và chỉ đạo tổ chức công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi bắn. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh, trật tự và đảm bảo an toàn khu vực bắn, khu vực tham quan bắn. Tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Hiệp đồng với công an Tỉnh bảo đảm 01 kíp xe phòng cháy chữa cháy.

3. Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu xây dựng và triển khai phương án phân luồng, bảo đảm giao thông trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

4. Đội Quản lý trật tự đô thị: Bố trí nhân lực và phương tiện (xe ô tô) phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành phố phục vụ việc bắn pháo hoa theo phương án.

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Thông tin rộng rãi cho nhân dân biết về thời gian, địa điểm thăm quan bắn pháo hoa.

6. Trung tâm Y tế thành phố: Chuẩn bị xe cứu thương và lực lượng y, bác sĩ có nhiệm vụ trực tiếp bảo đảm y tế, sức khỏe cho các lực lượng tham gia chuẩn bị và thực hành bắn; sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xẩy ra về y tế trong khu vực bắn./.