Thành phố Bắc Kạn tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp tết Trung thu 2015

Đối tượng kiểm tra chủ yếu là các mặt hàng được mua bán và sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như các loại bánh kẹo, bánh Trung thu, nước giải khát … Qua đợt kiểm tra cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh thực phẩm đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (chiếm tỷ lệ khoảng 80%); việc giám sát tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng trên địa bàn chưa phát hiện có sai phạm… Kết quả Đoàn Kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố Bắc Kạn và các Đoàn Kiểm tra liên ngành VSATTP xã, phường đã tiến hành kiểm tra được 111 cơ sở thực phẩm, có 89 cơ sở đạt chất lượng, 22 cơ sở không đạt; Đoàn Kiểm tra liên ngành thành phố đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở 19 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước 1.550.000 đồng.