Thành phố Bắc Kạn tổ chức kiểm tra liên ngành về hành nghề Y – dược tư nhân

Thông qua kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và uốn nắn kịp thời những sai phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và hành nghề dược; kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện sai phạm nghiêm trọng.

Từ ngày 01/6 đến ngày 12/6/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề Y – Dược tư nhân trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các cơ sở chưa được kiểm tra và tái kiểm tra đối với các cơ sở đã được kiểm tra nhưng có sai phạm đã được nhắc nhở trong các đợt kiểm tra trước.

Kết quả kiểm tra trên 30 cơ sở cho thấy phần lớn các cơ sở đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hành nghề theo Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, tuy nhiên còn tồn tại một số vi phạm chủ yếu như: Một số cơ sở không công khai thời gian làm việc, thiếu chứng chỉ hành nghề, biển hiệu không đúng với giấy phép hoạt động, nhân viên không đeo biển tên khi làm việc, vệ sinh cơ sở chưa sạch sẽ, xử lý rác thải chưa đúng quy định, còn một số sai phạm trong việc thực hiện quy chế chuyên môn …

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở 06 cơ sở, xử lý vi phạm đối với 2 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước 1.050.000 đồng.