Thành phố Bắc Kạn Tổng kết công tác DS-KHHGĐ năm 2015 kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12 và Tháng hành động Quốc gia về Dân số

Năm 2015, thành phố Bắc Kạn đã chú trọng các hoạt động truyền thông, cung cấp kiến thức về các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tư vấn về tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân góp phần bảo đảm hôn nhân bền vững. Tuy nhiên, kinh phí tuyên truyền cho chương trình mục tiêu Quốc gia DS-KHHGĐ vẫn còn rất thấp; hủ tục lạc hậu “trọng nam khinh nữ” trong một bộ phận người dân và có cả cán bộ đảng viên vẫn còn tồn tại vì vậy tỷ lệ sinh con thứ ba vẫn tăng cao.

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ thành phố và đại diện Chi cục dân số tỉnh đã ghi nhân những kết quả đã đạt được của thành phố trong việc thực hiện các mục tiêu, chương trình công tác DS-KHHGĐ năm 2015, đồng thời các đại biểu cũng nhấn mạnh: năm 2016 là năm bắt đầu của giai đoạn II (2016-2020) thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Do vậy, để đạt được những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, công tác DS-KHHGĐ thành phố cần tập trung vào việc tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các cấp; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2016 như giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh..; truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Cũng tại Hội nghị, Trung tâm DS-KHHGĐ (cơ quan thường trực BCĐ) đã ôn lại truyền thống 54 năm ngày DS-KHHGD ViệtNam26/12/1961-26/12/2015).

54 năm qua là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ của ngành dân số trong việc truyền thông nâng cao nhận thức, góp phần thay đổi hành vi, cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS cho mọi đối tượng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong công tác chăm sóc người cao tuổi.

Hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 là dịp để tăng cường cam kết của các cấp ủy, chính quyền; các ban ngành, đoàn thể và huy động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt hơn chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ từ năm 1961 đến nay, đó là: ổn định quy mô dân số, cơ cấu dân số và phân bổ dân cư hợp lý và từng bước nâng cao chất lượng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống./.