Thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác tuyển quân 2018

Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự. Các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tích cực trong công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, duy trì nề nếp và tổ chức chặt chẽ việc phúc tra, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Ban Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục tham mưu, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự 8 xã, phường triển khai chặt chẽ từng khâu, từng bước đúng theo trình tự và quy định trong công tác tuyển chọn, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; công tác hậu phương quân đội được quan tâm đúng mức, việc tiễn đưa và đón nhận quân tiến hành tổ chức nghiêm trang cả về nội dung và hình thức, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn thành phố Bắc Kạn. Năm 2018 thành phố Bắc Kạn đã bàn giao 77 công dân có tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe tốt nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. 

          Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn cũng như những cách làm hay, hiệu quả trong công tác tổ chức tuyển quân năm 2018.  Đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn công tác tuyển quân năm 2019.

Đ/c: Đinh Quang Tuyên chủ tịch UBND thành phố, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn trao Giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

          Tại hội nghị, đồng chí  Đinh Quang Tuyên Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyển quân. Đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tài liệu hỏi đáp về những điểm mới trong Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công tác khám tuyển tại thành phố cần chặt chẽ, bố trí lực lượng khám tuyển đảm bảo năng lực chuyên môn, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tuyển chọn được những nam công dân trong độ tuổi có đủ sức khỏe, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Đối với Ban chỉ huy quân sự 8 xã, phường cần tích cực và nâng cao vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, kêu gọi, động viên nam thanh niên trong độ tuổi hăng hái tham gia sơ tuyển, nhất là tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự đến từng chi bộ tổ dân cư; tổ chức đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chỉ tiêu quân số, chất lượng; quản lý tốt quân số sau khám tuyển. trung quán triệt sâu sắc những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Làm tốt công tác hậu phương, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên khi xuất ngũ trở về địa phương có công ăn, việc làm để phát triển kinh tế tại địa phương.

Đ/c Đinh Quang Tuyên chủ tịch UBND thành phố, chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn trao Giấy khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.

Nhân dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018./.