Thành phố Bắc Kạn: Tổng kết cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn được tổ chức, triển khai và thực hiện khá hiệu quả. Ngay sau khi hoàn thành việc thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch tổng điều tra, vẽ sơ đồ, lập bảng kê, tổ chức tập huấn… Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố đã chỉ đạo các phường, xã ra quân tổng điều tra từ ngày 01/4/2019. Quá trình tổ chức thu thập thông tin tại 111 địa bàn của 127 thôn, tổ trên địa bàn thành phố diễn ra khá thuận lợi và được 156 điều tra viên thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian quy định. Kết quả, toàn thành phố có tổng số hộ đã được điều tra thu thập thông tin là hơn 12.300 hộ với trên 45 nghìn người. 100% các hộ dân cư được điều tra sử dụng phiếu điện tử của phần mền CAPI, không có địa bàn điều tra nào sử dụng phiếu giấy. Công tác điều tra cũng được Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố đã giám sát chặt chẽ, tiến hành nghiệm thu, xác minh, chỉnh sửa lỗi thông tin để đảm bảo chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định…

Dịp này, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 8 cá nhân, UBND thành phố Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.