Thành phố Bắc Kạn trao đổi kinh nghiệm với Huyện Quỳnh Nhai (Sơn La)

   Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Bắc Kạn và huyện Quỳnh Nhai đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và việc triển khai thực hiện Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm”  gọi tắt là chương trình OCOP. Trong chuyến thăm, làm việc tại Bắc Kạn lần này, Đoàn công tác của huyện Quỳnh Nhai đã đi thăm một số mô hình phát triển phát triển kinh tế tại thành phố Bắc Kạn như HTX Tân Thành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất tinh bột nghệ và chế biến nông sản sạch; thăm Hợp tác xã rượu chuối Tân Dân chế biến một số sản phẩm từ quả chuối./.