Thành phố Bắc Kạn trao kỷ niệm chương cho chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày

Trong đợt này, thành phố Bắc Kạn có 01 chiến sỹ cách mạng là ông Phạm Văn Hùng, trú tại tổ 2, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn được Thủ tưởng Chính phủ trao tặng kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng ghi nhận công lao, động viên các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tiếp tục nêu cao gương sáng, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay./.