Thành phố Bắc Kạn trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” năm 2018

Tại buổi lễ, Đồng chí Lèng Hoàng Diệu – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đã công bố Quyết định số 1315/QĐ-BTC ngày 08/08/2018 của Bộ Tài chính về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” năm 2018 cho 293 cá nhân làm công tác tài chính, kế toán ở các cơ quan đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Tài chính Việt Nam, trong đó thành phố Bắc Kạn có 05 đồng chí.

Với thành tích đã đạt được các nhân được trao kỷ niệm chương đượt này tiếp tục có thêm những đóng góp để xây dựng ngành Tài chính ngày càng vững mạnh, hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao.