Thành phố Bắc Kạn trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Kạn” đợt 1, năm 2019

Các cá nhân được trao tặng danh hiệu trong đợt này là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố và những người đã, đang công tác tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học trên địa bàn thành phố có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Kạn.

Việc trao tặng huy hiệu lần này là thể hiện sự ghi nhận, tri ân, tôn vinh những cống hiến của các cá nhân đối với sự phát triển thành phố nói riêng và tỉnh Bắc Kạn nói chung trong thời gian qua. Đồng thời, để nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng văn minh, hiện đại.