Thành phố Bắc Kạn trao thẻ căn cước cho 11 công dân dưới 14 tuổi

(backancity.gov.vn)-Chiều 8/7, Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức trao thẻ căn cước cho 11 trẻ em dưới 14 tuổi. Đây là những công dân dưới 14 tuổi đầu tiên của thành phố được  trao thẻ căn cước.

Công an thành phố Bắc Kạn cấp thẻ căn cước cho 11 trẻ em dưới 14 tuổi

Trong số 11 công dân được trao thẻ căn cước lần này có 2 công dân dưới 6 tuổi và 9 công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi. Để thực hiện tốt công tác này, ngày 1-7 vừa qua, Công an thành phố Bắc Kạn đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp cấp mới căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi và từ 6 đến dưới 14 tuổi. Đối với công dân dưới 6 tuổi, người đại diện hợp pháp sẽ làm thủ tục thông qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia, cơ quan chức năng không thu nhận thông tin nhân dạng và sinh trắc học. Đối với công dân đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi phải cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học. Cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của công dân từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước thay cho công dân.

Hiện nay, với công dân đang sử dụng thẻ căn cước công dân còn thời hạn thì vẫn được sử dụng đến khi hết hạn mới phải đổi sang thẻ căn cước, trừ trường hợp công dân có nhu cầu đổi thẻ. Theo quy định của Luật Căn cước năm 2023, người dân khi làm thủ tục cấp thẻ được thu thập vân tay, ảnh khuôn mặt và thông tin sinh học mống mắt…

Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay, như: người khuyết tật, vân tay bị biến dạng…

Việc thực hiện chính sách cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi giúp nhà nước quản lý được toàn bộ công dân, tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Hoàng Thạc