Thành phố Bắc Kạn triển khai các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND trong công tác chỉ đạo liên ngành VSATTP, trong thời gian qua Phòng Y tế thành phố đã tham mưu UBND thành phố Ban hành các Quyết đinh kiện toàn Ban Chỉ đạo, Đội Kiểm tra liên ngành, kiện toàn Đoàn Thẩm định các cơ sở. Chỉ đạo các xã, phường kiện toàn Ban Chỉ đạo, Đội Kiểm tra liên ngành cấp xã, phường đảm bảo hoạt động, quản lý chặt chẽ các cơ sở thực phẩm theo phân cấp và tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm do xã, phường quản lý. Riêng trong năm 2016 đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép tại khu dân cư: 63 buổi tại 8 xã, phường có hơn 6.700 lượt người tham dự. Xác nhận kiến thức VSATTP cho 167 chủ cơ sở và nhân viên các cơ sở kinh doanh do ngành Y tế quản lý. Tuyên truyền bằng khẩu hiệu 20 băng zôn và cấp phát hơn 200 tờ rơi.

Trong năm 2017, Đội kiểm tra tra liên ngành tổ chức kiểm tra các bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố tiến hành kiểm tra được 163 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. Tổ chức thẩm định 32 cơ sở thực phẩm và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đạt 30 cơ sở. Chỉ đạo các trường học thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt các trường có bếp ăn tập thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm, các kiến thức thực hành về VSATTP; tuyên truyền cho cán bộ giáo viên, nhân viên nắm được 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm, chế độ ăn đảm bảo, đủ dinh dưỡng để trẻ phát triển khoẻ mạnh. Triển khai “Tháng hành động vì chất l­­ượng VSATTP” thành phố đến các nhà truờng, hưởng ứng nội dung thông điệp của tháng hành động như: Tổng vệ sinh môi trường, xử lý rác thải đúng quy định, vệ sinh các bếp ăn tập thể; đảm bảo các điều kiện về vệ sinh cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo quản thực phẩm; kiểm soát nguyên liệu đầu vào, phụ gia thực phẩm theo đúng quy định./.