Thành phố Bắc Kạn triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”

Nhân “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” (tháng 6), “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” “Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý” (26/6), các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức các hoạt động tuyên truyền, treo băng zôn, cấp phát tờ rơi… cùng với những nội dung thiết thực khác để động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động và toàn thể nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, cần sa và các chất hướng thần mới theo chủ đề “Hãy bảo vệ trẻ em trước hiểm họa ma túy” nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ (thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân, lái xe, lao động tự do…). Đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả với những hình thức phù hợp, lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu, tập huấn, tọa đàm… Tập trung tuyên truyền trực tiếp ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp, các xã, phường, còn trồng cây thuốc phiện; địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để mọi người hiểu rõ về những hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma tuý đối với bản thân và xã hội, từ đó tự chủ động phòng ngừa, không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, trồng các cây có chứa chất ma tuý, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.