Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018

Năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”  Ban ATGT thành phố Bắc Kạn phấn đấu giảm từ 05% đến 10%  cả 03 tiêu chí an toàn giao thông gồm: số vụ, số người chết, số người bị thương. Giảm tỷ lệ thương, vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em 10% so với năm 2017.

UBND Thành phố Bắc Kạn yêu cầu các cấp chính quyền, phòng, ban chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo giục pháp luật về Luật an toàn giao thông đường bộ trong các cơ quan, trường học và nhân dân trên địa bàn.Công an thành phố tiếp tục tăng cường công tác, tuần tra, kiểm soát, xử lý các các hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe.. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ của người dân thành phố./.