Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác diễn tập phòng thủ năm 2021

Chiều ngày 01/04, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2021. Dự và chủ trì có đồng chí Cù Ngọc Cường – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập.

Với mục đích tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Bắc Kạn năm 2021 diễn ra gồm 3 giai đoạn, với 06 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ. Năm nay, thành phố diễn tập ở 2 cấp: cấp thành phố và cấp phường gồm 03 phường (Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa, Huyền Tụng). Thời gian diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra trong tháng 10 năm 2021.

Hội nghị thông qua các Chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu I, của Tỉnh ủy, Thành ủy Bắc Kạn về tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021; về lịch công tác , kế hoạch phân công nhiệm vụ, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong triển khai thực hiện kế hoạch diễn tập.  Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung đã triển khai.

Kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập đề nghị: Trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt các Chỉ thị,  Kế hoạch phân công nhiệm vụ, có lịch phân công công tác chuẩn bị thực hành diễn tập, cần nghiên cứu kỹ lộ trình thực hiện; cơ quan tham mưu là Ban CHQS thành phố cần chủ động chuẩn bị về văn bản tài liệu, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát nhiệm vụ tổng thể và báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện diễn tập./.

                                                Hoàng Thạc