THÀNH PHỐ BẮC KẠN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2018

Thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm cơ bản thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, thương mại – dịch vụ chiếm 55,4%, công nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 38,4%, nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 6,2%;Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.651 tỷ đồng, bằng 106,4% NQ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, sản lượng lương thực đạt cao; Diện tích trồng theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đạt 50,09 ha, còn lại là diện tích Nhân dân tự trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,2%, vượt 0,2% so với chỉ tiêu nghị quyết. Thành lập mới 05 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp (HTX nông nghiệp tổng hợp Đồng Tâm, HTX Mộc Lan Rừng, HTX sản xuất kinh doanh nông sản Bắc Kạn, HTX rượu chuối Tân Dân, HTX Tân Thành), đạt 250%NQ; đến nay, thành phố có19 HTX. Thu ngân sách đạt 100,07 tỷ đồng, bằng 89,03%NQ (trong đó: Khu vực ngoài quốc doanh 19,48 tỷ đồng, bằng 66,3% DT; thu tiền sử dụng đất 49,5 tỷ đồng, bằng 135,6% DT; thu lệ phí trước bạ 14,6 tỷ đồng, bằng 65,7% DT…). Chi ngân sách thực hiện 231,688 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán. Việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động văn hoá – thông tin, tuyên truyền: Các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường. Duy trì tổ chức các giải thi đấu thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân. Thực hiện các nhiệm vụ công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,50%. Công tác trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được quan tâm triển khai thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,7%, vượt 5%NQ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Hướng dẫn tổ chức đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017. Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 350 đồng chí. Kết nạp 140 quần chúng ưu tú vào Đảng, bằng 155%NQ, công nhận đảng viên chính thức cho 153 đảng viên dự bị. Tổng số đảng viên của đảng bộ tính đến thời điểm báo cáo 3.565 đồng chí. Duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

 Phát biểu chỉ đạo, đồng chí  Lý Thái Hải, chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Thành phố đã vượt qua khó khăn, han hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đúng trúc góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Triển khai có hiệu quả chính quyền điện tử và mô hình một cửa liên thông hiện đại. Việc thành lập một số ban phù hợp với lộ trình phát triển hạ tầng đô thị. Phát triển tốt hợp tác xã, thúc đẩy kinh tế tập thể có hiệu quả. Nhiều chỉ số trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa duy trì tốt và đạt cao. Duy trì tốt hoạt động tiếp công dân và giải quyết tốt đơn thư của công dân và hạn chế lượng đơn thư vượt cấp.

 Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm 04 nhóm chỉ tiêu về kinh tế bằng các nguồn lực thu đạt ngân sách năm 2018; Từng bước phối hợp, đề xuất với các các tổ công tác của tỉnh tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng, kéo dài các dự án, các điểm, nút vướng về công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Thực hiện quản lý đô thị. Mở rộng quy mô, nâng cấp hệ thống, mạng lưới dịch vụ, hàng hóa của địa phương. Quản lý, có phương án xử lý các tổ chức, cá nhân nợ thuế, trốn thuế. Xây dựng cơ chế về nông nghiệp mở rộng, quy mô và chất lượng theo hướng hàng hóa và nông nghiệp sạch, an toàn. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: tập trung điều chỉnh quy hoạch, bố trí, sắp xếp hợp lý địa điểm xây dựng khu vui chơi cho nhân dân. Tập trung đánh giá, rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Về công tác đảng, đoàn thể: thực hiện tốt quy chế phối hợp để triển khai đồng bộ các chỉ tiêu năm 2018 đề ra. Sắp sếp, tinh giản bộ máy theo đề án 03 của tỉnh phù hợp theo từng giai đoạn, đáp ứng nhiệm vụ giao./.