Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác năm 2019

Năm 2018, thành phố đã thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; chính quyền các cấp thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ năm cơ bản thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách đạt 103%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 107% nghị quyết; nông – lâm nghiệp đạt 109% bằng 98,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.796 tỷ đồng, bằng 103% NQ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng /năm. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, sản lượng lương thực đạt cao; việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tiếp công dân thực hiện định kỳ theo quy định. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững…

Đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lý Thái Hải – phó Bí thư Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao kết quả của UBND thành phố đạt được trong năm 2018. Đã đóng góp quan trọng vào những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã  hội của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quản lý, quy hoạch còn nhiều hạn chế; việc duy trì quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, vệ sinh môi trường đô thị chưa đáp ứng tiêu chí hiện hành; nông, lâm nghiệp vẫn còn sản xuất theo phương thức truyền thống; tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa có bước đột phá… Đồng chí đề nghị UBND Thành phố quan tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị như quy hoạch khu nghĩa trang, xử lý rác thải; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thời điểm trước, trong và sau Tết, cần quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân, các đối tượng chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Nhân dịp này, thành phố Bắc Kạn trao giấy khen cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018.