Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016-2017

Hạt kiểm lâm thành phố chỉ đạo kiểm lâm viên phụ trách địa bàn phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết về những thiệt hại do cháy rừng gây ra và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra và hướng dẫn các hộ gia đình làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, các diện tích rừng mới trồng; các chủ rừng khi có nhu cầu xử lý thực bì để làm nương rẫy hoặc trồng rừng phải thông báo cho các trưởng thôn, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã và kiểm lâm địa bàn biết trước khi đốt để kịp thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát. Phân công người trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24giờ thông báo cấp dự báo cháy rừng (theo thông báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho UBND xã, phường, các chủ rừng biết để có biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng)

Trong thời gian nắng nóng, khô hanh kéo dài, cấp dự báo cháy rừng ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) nhiêm cấm các hoạt động sau:

– Nghiêm cấm tất cả các hoạt động phát, đốt rừng làm nương rẫy hoặc xử lý thực bì để trồng rừng và các hành vi dùng lửa khác ở những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng.

– Không mang các vật liệu, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng.

– Những người không có phận sự không được vào các khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Các lực lượng liên ngành như phòng kinh tế, công an, quân đội tăng cường phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm, chính quyền các cấp tổ chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng bảo đảm kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng xảy ra; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong việc chữa cháy rừng.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Kịp thời đưa tin về cảnh báo và cấp dự báo cháy rừng trong thời kỳ cao điểm dễ xảy ra cháy rừng (cấp IV và cấp V). Thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến thời tiết và cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng để các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai các phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng một cách kịp thời, hiệu quả.

Số điện thoại liên lạc để huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy khi đám cháy vượt khỏi tầm kiểm soát:

Hạt Kiểm lâm thành phố: 02813 871 923; 0915 661 793

Phòng Kinh tế thành phố: 02813 871 036; 0912 902 045./.