Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Năm học 2016 – 2017, toàn ngành đã tích cực đổi mới chỉ đạo các hoạt động giáo dục. Tập trung chỉ đạo các hoạt động điểm về công tác chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống. Hệ thống quy mô trường, lớp phát triển theo đúng kế hoạch, tỷ lệ trẻ vào học mầm non đạt trên 64% vượt so với cùng kỳ năm trước 1,64%. Đối với bậc tiểu học, số học sinh đạt năng lực và phẩm chất chiếm tỷ lệ trên 99%; Tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi khối trung học cơ sở chiếm trên 62%, trên 84% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt; Giáo viên và học sinh tham gia các kỳ thi của ngành cấp thành phố, tỉnh, quốc gia đạt nhiều thành tích cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành giáo dục thành phố vẫn còn những mặt hạn chế, tồn tại như: cơ sở vật chất một số ít trường chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới, một số ít cán bộ giáo viên chậm đổi mới sử dụng thiết bị dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy còn hạn chế.

     

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm học mới 2017 – 2018,  ngành giáo dục và đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Trung ương; về tăng cường các giải pháp nâng cao kỷ cương, nền nếp chất lượng trong toàn ngành và mỗi nhà trường; phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.