Thành phố Bắc Kạn triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017

Đối với thành phố Bắc Kạn năm 2016, ngành y tế đã phối hợp tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở..Xây dựng 05 kế hoạch liên ngành và 16 văn bản chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền lồng ghép tại 63 khu dân dân cư cho gần 6.720 lượt người tham gia. Xây dựng 09 đội kiểm tra liên nghành, thực hiện kiểm tra được 382 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở ăn uống, bếp ăn tập thể trong đó 271 cơ sở đạt, 111 cơ sở không đạt. Qúy I năm 2017, tiến hành kiểm tra được 163 cơ sở, trong đó 131 đạt, 32 cơ sở không đạt. Trong  năm xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm có 06 mắc, không có tử vong. Về hoạt động của ngành đoàn thể, kiểm tra 156 cơ sở kinh doanh, sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tươi sống an toàn – Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu” . Nội dung bao gồm: Tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Tuyên truyền công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Tháng hành động được triển khai từ 15/4 – 15/5/2017 trên phạm vi toàn thành phố