Thành phố Bắc Kạn triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”năm 2018

Với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, Tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2018 tập trung tực hiện các nội dung gồm: Tuyên truyền, cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác và toàn diện về các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.,

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn yêu cầu Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP đến toàn dân; thực hiện tốt công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong giết mổ và vận chuyển gia súc, gia cầm, thủy hải sản. Đặc biệt, các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm coi việc đảm bảo an toàn thực phẩm vừa là lương tâm vừa trách nhiệm đối với xã hội và văn hóa kinh doanh.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm được diễn ra từ ngày 15/4/2018 đến 15/5/2018.