Thành phố Bắc Kạn triển khai tiêm phòng vác xin Dại cho đàn chó, mèo đợt 1 năm 2019

Theo kế hoạch từ ngày 09 – 10/3/2019, thành phố tiến hành tiêm phòng đồng khởi cho đàn chó, mèo tại các phường: Nguyễn Thị Minh Khai, Sông Cầu, Đức Xuân, Phùng Chí Kiên. Từ ngày 12 – 22/3/2019, tiến hành tiêm phòng đồng khởi cho đàn chó, mèo các xã, phường: Huyền Tụng, Dương Quang, Nông Thượng, Xuất Hóa. Trong đợt tiêm phòng lần này toàn thành phố tổ chức tiêm phòng cho trên 4.800/5.100 con chó mèo, trong đó ban chỉ đạo của thành phố Bắc Kạn yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc tiêm phòng dại đối với đàn vật nuôi của gia đình mình. Hiện tại các xã, phường đang tập trung tiêm tại các tổ dự kiến thời gian tiêm phòng dại cho chó trên địa bàn sẽ kết thúc trước ngày 31/3.

Để công tác tiêm phòng đạt kết quả tốt, thành phố đã thông báo đến các xã, phường kế hoạch tiêm phòng, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn nhằm vận động người dân cần nâng cao ý thức, hiểu biết của việc tiêm phòng dại cho chó,mèo góp phần bảo vệ sức khỏe cho vật nuôi, hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng./.