Thành phố Bắc Kạn triển khai tiêm phòng vacxin đợt 2 cho đàn vật nuôi

Để chủ động tạo miễn dịch cho đàn gia súc, gia cầm với các mầm bệnh nguy hiểm; ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan trên đàn gia súc, gia cầm; bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố đang triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vắc – xin gia súc, gia cầm đợt 2/2021 từ ngày 01/9/2021 – 30/10/2021 cho đàn vật nuôi trên địa bàn 8 xã, phường.

Cán bộ thú y tổ 4, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn tiến hành tiêm phòng cho đàn vật nuôi đợt 2

Qua báo cáo của cơ quan chuyên môn, kết quả tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2021, tỷ lệ gia súc được tiêm phòng đối với một số loại vắc xin chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao như: Vắcxin Rabisin Dại chó tiêm được 4.525/5.200 liều bằng 87% KH, vắc xin Lở mồm long móng tiêm được 285/370 liều bằng 77% KH, vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò tiêm được 274/370 liều đạt 75% KH.

Nguyên nhân chủ yếu, do hiện tượng thả rông trong chăn nuôi. Đây là rào cản, thách thức lớn đối với việc áp dụng khoa học kỹ thuật và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác tiêm phòng. Ban chỉ đạo cơ sở chưa làm tốt công tác kiểm tra, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi. Nhân viên thú y các xã, phường hầu như phải kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác…

Để nâng cao hiệu quả công tác tiêm phòng đợt 2/2021, UBND thành phố đã chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng thành phố; các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, phường, nghiêm túc tổ chức triển khai các nội dung tại Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn thành phố năm 2021. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp và chủ động triển khai tiêm phòng định kỳ đối với đàn vật nuôi của gia đình theo kế hoạch. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phòng chống đói rét, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng thành phố thường xuyên thăm nắm, kiểm tra, giám sát công tác triển khai tiêm phòng tại cơ sở.  Từ ngày 01/11 đến hết ngày 10/11/2021 các xã, phường thực hiện rà soát, tiêm bổ sung các loại vacxin phòng chống dịch bệnh đợt 2./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên