Thành phố Bắc Kạn trồng được 40 ha rau màu vụ đông

Để sản xuất vụ Đông đạt kế hoạch và hiệu quả cao, thành phố Bắc Kạn đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, động viên bà con trồng cây vụ đông, phát triển diện tích rau màu các loại để cung ứng cho thị trường đô thị, chủ động nguồn nước tưới, đảm bảo 100% diện tích cây vụ đông mới trồng có đủ nước tưới sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, phối hợp với trạm BVTV thành phố hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, trên các loại rau màu vụ đông đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao giá trị hàng hóa cho bà con nông dân.