Thành phố Bắc Kạn trồng rừng đạt 108,33% kế hoạch

(backancity.gov.vn)-Vụ trồng rừng năm 2023, thành phố Bắc Kạn được giao trồng mới hơn 160ha. Do chủ động trong công tác tổ chức thực hiện, đến nay địa phương đã trồng được 173,335 ha, đạt 108,33% KH giao.

Cán bộ Kiểm lâm thành phố kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Nông Thượng

Trong đó, trồng lại rừng sau khai thác: 127,585ha; trồng mới: 5,48ha; các chương trình dự án khác: 8,75ha; trồng phân tán 31,52ha. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trên địa bàn, thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng kiểm lâm tuyên truyền, vận động các chủ rừng tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức trồng dặm, trồng lại trên diện tích cây bị chết do nắng nóng vừa qua, cây phân tán; chăm sóc diện tích rừng trồng để chuẩn bị tổ chức nghiệm thu đối với diện tích trồng theo các chương trình, dự án…

Hoàng Thạc