Thành phố Bắc Kạn trồng rừng đạt 114,1% kế hoạch

0
46

Vụ trồng rừng năm 2020, thành phố Bắc Kạn được giao trồng mới hơn 220ha. Do chủ động trong công tác tổ chức thực hiện, kết thúc vụ địa phương đã  trồng được gần 240ha, vượt kế hoạch giao.

Ông Bùi Văn Minh, thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng chăm sóc vườn rừng của gia đình

Trong đó, trồng rừng phân tán đã thực hiện trồng đạt 100/100 ha đạt 100% KH; trồng rừng sau khai thác đã trồng được 136,92/120ha đạt 114,1%KH. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trên địa bàn, thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với cán bộ phụ trách công tác trồng rừng của UBND các xã, phường chủ động kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích rừng trồng, trồng tra dặm đối với những diện tích có hiện tượng cây chết. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; chăm sóc rừng trồng năm 2020; tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng rừng năm 2021./.

Minh Cường