Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”

Các đại biểu là cán bộ dân số- KHHGĐ; Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi thôn, tổ các xã, phường được truyền đạt một số khái niệm về: Thách thức của quá trình “Già hóa dân số” đối với việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam và thành phố Bắc Kạn; Nhu cầu và vai trò của người cao tuổi; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; Các hoạt động của Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”  thành phố Bắc Kạn.

          Qua buổi tuyên truyền góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn./.