Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền lưu động về bầu cử

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tổ 16, 17 phường Sông Cầu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ tổng hợp ca ngợi về Đảng quang vinh, về Bác Hồ, nhằm giúp các đoàn viên thanh niên hiểu thêm về truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Bên cạnh đó, các đoàn  viên thanh niên còn được tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình, quy định ứng cử, bầu cử ĐBQH và HĐND; tìm hiểu về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức cá nhân và cách thức tiến hành việc bầu cử ở địa phương. Qua đó đã giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình trong tham gia đóng góp xây dựng chính quyền Nhà nước.

Nhân dịp này, thành phố Bắc Kạn cũng đã trao 6 phần quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh, sinh viên vượt khó học tốt trên địa bàn phường Sông Cầu./.