Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2019

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được giới thiệu về mất cân bằng giới tính khi sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tìm hiểu thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nguyên nhân và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, các hoạt động và giải pháp mất cân bằng giới tính khi sinh, giới thiệu về tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở thành phố Bắc Kạn hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu mất cân bằng giơi tính khi sinh.

          Trong những năm qua, công tác DS -KHHGĐ ở thành phố luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Từ năm 2012 đến năm 2018, số trẻ em sinh ra trên địa bàn thành phố là 4.237 trẻ, trong đó: Có 2.233 trẻ em trai; có 2.004 trẻ em gái. Đáng chú ý, chênh lệch giới tính khi sinh ở nhóm trẻ là con thứ ba trở lên ở mức rất cao.

            Thông qua buổi truyền thông này, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết  của người dân về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính.Từ đó, huy động sự tham gia của xã hội, cộng đồng không lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới, góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính./.