Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về “Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS – KHHGĐ vị thành niên/thanh niên” năm 2018

Học viên được truyền đạt một số nội dung: Tuổi vị thành niên và sự phát triển về thể chất và tâm lý lứa tuổi. Sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên. Xâm hại tình dục; các bệnh thường gặp lây truyền qua đường sinh sản…

          Qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ/biện pháp tránh thai của vị thành niên và thanh niên; Thông tin giáo dục tư vấn nâng cao kiến thức  và hiểu biết cơ bản về một số vấn đề dân số và phát triển như các biện pháp tránh thai, mất cân bằng giới tính khi sinh; giới và bình đẳng giới…; Đáp ứng nhu cầu KHHGĐ của vị thành niên và thanh niên tạo môi trường gia đình, xã hội thân thiện đối với vị thành niên và thanh niên./.