Thành phố Bắc Kạn tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt khá

Tính đến hết tháng 11/2020, Thành phố Bắc Kạn hiện có 516 con trâu, bò, ngựa; dê 659 con; lợn 4.631 và 113.150 con gia cầm các loại, đàn chó 5.145 con.

Cán bộ thú y xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tiến hành tiêm phòng cho đàn lợn

Trong năm, thành phố đã tiến hành tiêm phòng 2 đợt: Trong đó, tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trâu, bò được 695 liều, đạt 87% kế hoạch; tụ huyết trùng trâu, bò 683 liều, đạt 86 % kế hoạch. Dịch tả lợn tiêm 5.613 liều, đạt 140 % kế hoạch; tụ huyết trùng Lợn: 5.266 liều, đạt 131% kế hoạch; vắc xin lép tô lợn 2.399 liều. Tiêm phòng dại chó 5.102 liều, đạt 106 % kế hoạch.

Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố, nguyên nhân đàn gia súc trên địa bàn thành phố thực hiện không đạt kế hoạch. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh xảy ra phức tạp nên người dân không đầu tư phát triển chăn nuôi. Một số địa phương chưa thực hiện tốt công tác quản lý, chăn nuôi gia súc, vẫn còn tình trạng thả rông trâu, bò. Đối với đàn lợn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi dẫn đến tổng đàn lợn giảm mạnh.

Minh Cường