Thành phố Bắc Kạn với công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Môn thi và hình thức thi: Tổ chức thi 8 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ (các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm; Ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm; đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: Đọc hiểu và làm văn).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 04 môn gồm 03 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Đối với môn Ngoại ngữ, căn cứ vào khoản 1 điều 3 Quy chế thi trung học và thực tế dạy học ngoại ngữ ở các trường THPT, Giám đốc sở GD&ĐT Bắc Kạn cho phép thí sinh các trường chọn môn thi thay thế.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, thí sinh dự thi 04 môn quy định và đăng ký dự thi thêm các môn phù hợp với tổ hợp các môn thi để xét tuyển sinh do trường Đại học, Cao đẳng quy định.

Để xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải đăng ký dự thi các môn thi theo quy định của trường Đại học, Cao đẳng đối với ngành đào tạo mà thí sinh có nguyện vọng.

Thời gian thi: Ngày thi bắt đầu từ ngày 01 đến 04/7/2016.

– Để đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn được diễn ra đúng kế hoạch , an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2016;  UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 423/UBND-VP ngày 12/5/2016 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2016 như sau:

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác, phối hợp với các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tập trung các nguồn lực ưu tiên cho việc tổ chức ôn tập, chuẩn bị kiến thức, kỹ năng làm bài thi; thông qua các hoạt động chuyên môn thực hiện lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, nhân dân và các tổ chức chính trị – xã hội quan tâm tới việc nâng cao chất lượng học tập và kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Tăng thời lượng tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 trên sóng truyền thanh – truyền hình, cổng thông tin điện tử thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các nhà hàng phục vụ ăn uống trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là khu vực tập trung đông học sinh tham dự kỳ thi. Bố trí lực lượng y, bác sỹ tham gia bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tại các Hội đồng thi theo kế hoạch.

Tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các điểm nút giao thông, các tuyến đường liên quan đến khu vực thi  theo kế hoạch. Bố trí lực lượng bảo vệ tại các Hội đồng coi thi và tham gia công tác bảo vệ đề thi, bài thi đảm bảo an toàn cho kỳ thi. 

Tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ kinh phí phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 cho các nhà trường còn có khó khăn; phương tiện giúp các Hội đồng coi thi vận chuyển đề thi, bài thi.

 Chủ động xây dựng phương án khi có bão lũ xảy ra vào thời điểm diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Đảm bảo cung cấp điện cho các điểm sao in đề thi, điểm thi, điểm chấm thi trong thời gian tổ chức kỳ thi.

2. UBND các xã, phường

 – Quan tâm chỉ đạo và thông báo đến các thôn, tổ dân phố, các chi hội khuyến học nắm tình hình chất lượng học sinh các trường THPT trên địa bàn, số học sinh đang học lớp 12; vận động phụ huynh học sinh phối hợp thường xuyên với nhà trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh, quan tâm, tạo điều kiện cho con em mình tập trung học tập và ôn tập tốt.

– Tuyên truyền, vận động học sinh chưa tốt nghiệp THPT những năm trước tham gia ôn tập, bổ sung kiến thức để tiếp tục tham gia kỳ thi THPT năm nay.

– Phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo trật tự an ninh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT quốc gia năm 2016./.