Thành phố Bắc KạnTập huấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016

Tại buổi tập huấn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã hướng dẫn cách thức, hình thức thu nhập số liệu, ghi số liệu vào các biểu mẫu, phụ lục như: đánh giá nhanh hộ có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo; đánh giá nhanh hộ có khả năng thoát khỏi hộ nghèo; tổng hợp danh sách hộ cần khảo sát thu nhập, kết quả khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp thôn, tổ. Phiếu khảo sát thu thập hộ gia đình, phiếu thu thập đặc điểm hộ gia đình; biên bản họp bình xét hộ nghèo, cận nghèo, bảng nhóm tài sản và phúc lợi hộ gia đình, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn tổ, trực tiếp đối với từng hộ dân, đảm bảo công khai dân chủ, có sự tham gia của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể và người dân nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân. Cương quyết loại bỏ danh sách điều tra rà soát đối với những hộ lười lao động, cố tình trốn tránh, không phối hợp cung cấp  thông tin về tài sản, thu nhập của gia đình cho điều tra viên.