Thành phố BK tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy cho ngày bầu cử

Theo đó, Lực lượng công an thành phố Bắc Kạn đã tham mưu cho Ủy ban bầu cử thành phố có phương án hỗ trợ kinh phí trang bị thêm một số thiết bị phòng cháy chữa cháy cho các tổ bầu cử. Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo 08 xã, phường kiểm tra lại toàn bộ số lượng các bình cứu hỏa đã được cấp cho ủy ban xã phường năm 2016. Thống kê cụ thể số lượng bình cứu hỏa còn sử dụng được và quá hạn sử dụng để thành phố Bắc Kạn tiếp tục có phương án hỗ trợ, bổ sung kịp thời.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử xã phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn cần bố trí lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Trong đó kết hợp sử dụng lực lượng dân phòng tại chỗ và lực lượng công an nhằm đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời khi có tình hướng xảy ra./.