Thành phố BK tập trung sản xuất cây trồng vụ đông xuân 2018

Vụ đông xuân năm 2018, Thành phố Bắc Kạn có kế hoạch gieo cấy 300 hecta lúa và 100 hecta Ngô và các loại cây màu khác.  Hiện nay, các xã, phường đang tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực chuẩn bị đất, giống, phân bón cho sản xuất vụ xuân. Tại thời điểm này, ngoài việc tích cực ngâm ủ, chuẩn bị gieo ươm cây giống các loại công tác vệ sinh đồng ruộng, xử lý dịch bệnh hại trên cây trồng được bà con quan tâm thực hiện. Phần lớn diện tích cây trồng vụ đông như Ngô, Khoai tây .. canh tác trên đất 02 vụ /năm đang được người dân thu hoạch để giải phóng đất. Các xã, phường đang chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, dự trữ nước vào các ao hồ đảm bảo nguồn nước cho sản xuất./.