Thành phố chủ động phòng chống nắng, nóng diễn biến phức tạp của thời tiết

Đồng thời, yêu cầu phòng Kinh tế thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình nắng nóng, kịp thời thông báo cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng cho cây trồng, vật nuôi. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông phát các bản tin dự báo, cảnh báo và các biện pháp phòng tránh nắng nóng trên loa truyền thanh để chính quyền các cấp ở địa phương và người dân biết chủ động phòng, tránh. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra cây trồng, các khu vực xảy ra nắng nóng; chủ động hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, tránh nắng nóng cho cây trồng. Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các địa phương hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng, tránh nắng nóng cho vật nuôi.

Công văn cũng yêu cầu UBND các xã, phường chủ động kiểm tra tình hình sản xuất, chuồng trại chăn nuôi tại địa bàn trong thời gian xảy ra đợt nắng nóng; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết để chủ động thông báo đến nhân dân, sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do nắng nóng gây ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân che chắn vườn cây, chuồng trại và tưới nước giữ ẩm cho cây trồng vào buổi sáng và buổi chiều tối mỗi ngày; không chăn thả vật nuôi, gia súc, gia cầm ngoài trời vào thời gian từ 11 đến 16 giờ trong đợt cao điểm xảy ra nắng nóng./.