Thành phố đăng ký xây dựng Trường Tiểu học Xuất Hóa đạt chuẩn quốc gia mức độ I

Năm học 2020 – 2021,  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn đăng ký xây dựng trường Tiểu học Xuất Hóa đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Một tiết học của học sinh trường Tiểu học Xuất Hóa

So với các Thông tư đã ban hành trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại Thông tư số 13 quy định về điều kiện và tiêu chuẩn trường đạt chuẩn mức độ I cao hơn. Dựa trên kế hoạch đăng ký, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ngoài việc tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học còn chủ động tham mưu địa phương tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên để đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp, hiện đại hóa thiết bị trường học…Đồng thời, tiếp tục phối hợp với địa phương tích cực hỗ trợ các trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để từng bước xây dựng đạt các tiêu chuẩn trường mức độ I, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xây dựng thêm 05 trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. /.

 Triệu Biển