Thành phố họp Ban tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(backancity.gov.vn)- Chiều 06/6, UBND thành phố Bắc Kạn họp Ban tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự có đồng chí Đại tá Hà Văn Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật. Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của Nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố…

Theo kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ ra mắt; hướng dẫn, luyện tập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và tổ chức diễn tập thực binh trong Lễ ra mắt “điểm” tại sân Nhà Văn hóa tỉnh Bắc Kạn; dự kiến thời gian tổ chức ngày 01/7/2024.

Minh Cường