Thành phố khuyến khích gửi trẻ dưới 36 tháng tuổi ở các cơ sở dân lập

Trước những khó khăn chung về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên các trường mầm non công lập trên địa bàn, thành phố chỉ thực hiện huy động trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên đến trường Mầm non công lập, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và thực hiện đúng quy định về số giáo viên đứng lớp và số học sinh trên một lớp theo quy định.

Thành phố Bắc Kạn khuyến khích thành lập các “Nhóm trẻ độc lập tư thục” có sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn của phòng Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý Nhà nước của UBND các xã, phường. Trong thời gian tiếp theo, khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và được bổ sung biên chế giáo viên, ngành GD&ĐT thành phố sẽ tiếp tục thực hiện việc nhận trẻ từ 18 tháng tuổi.