Thành phố kiểm tra an toàn PCCC trên 200 hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đoàn liên ngành công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Bắc Kạn mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ ngày 15/5 đến 15/10/2021.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn PCCC tại khu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại phường Đức Xuân.

Trong đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng thành phố Bắc Kạn đã tổ chức kiểm tra trên 200 hộ gia đình trên địa bàn các xã, phường và thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp tới các hộ gia đình về quy định PCCC; trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, các hành vi bị nghiêm cấm; kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn nhiệt, nguồn lửa và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng./.

Minh Cường