Thành phố kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 47 cơ sở ăn uống

Từ ngày 20/4 -29/4/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021” thành phố Bắc Kạn cơ sở kinh doanh ăn uống tại 04 phường trung tâm gồm: Phường Đức Xuân, Phùng Chí Kiên, Sông cầu, Nguyễn Thị Minh Khai.

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh ăn uống chấp hành tương đối tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở ăn uống chú ý cải thiện điều kiện khu vực chế biến, phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, niêm yết giá bán, yêu cầu thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng hàng hóa trong chế biến …để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Kế hoạch trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021”,  Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố Bắc Kạn sẽ kiểm tra tất cả cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 8 xã, phường. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP  thành phố Bắc Kạn đã tạm dừng hoạt động này./.

Triệu Biển