Thành phố làm tốt công tác quản lý chất lượng ATTP năm 2022

Năm 2022, công tác quản lý chất lượng ATTP trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Trong đó, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phối hợp và chủ trì tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP trên địa bàn.

Tổ chức kiểm tra ATTP các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thành phố tổ chức truyền thông lồng ghép trực tiếp được 19 buổi/1.454 lượt người nghe. Nói chuyện trực tiếp được 08 buổi/220 lượt người nghe. Phát trên hệ thống loa đài và truyền hình được 148 lượt; treo 23 băng rôn tuyên truyền về ATVSTP ở nơi công cộng,..Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các chủ trương, chính sách pháp luật và những kiến thức cần thiết về đảm bảo ATTP trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quảng bá về các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm an toàn, giới thiệu đến người dân địa chỉ cung cấp thực phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đối với 275 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể. Kết quả: 239 cơ sở đạt VSATTP, Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản và nhắc nhở 36 cơ sở chưa đạt VSATTP. Phối hợp tham gia 03 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành kiểm tra được 71 cơ sở (gồm 01 cơ sở sản xuất giò chả; 68 cơ sở kinh doanh nhà hàng; 02 cơ sở kinh doanh vật tư cây giống, vật tư nông nghiệp). Kết quả, có 53 cơ sở chấp hành tốt các quy định trong sản xuất, kinh doanh và nhắc nhở 18 cơ sở, không xử phạt.

Thành phố chủ trì tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm nhân dịp Tết trung thu năm 2022, kiểm tra 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 7/8 xã, phường. Kết quả, 05/05 cơ sở sản xuất, chế biến được kiểm tra đạt yêu cầu; 02 cơ sở không đạt yêu cầu do còn có sản phẩm đã quá hạn sử dụng, hàng bày bán bị mốc. Thành phố đã lập biên bản và xử phạt 02 cơ sở vi phạm với số tiền 2,3 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy tại chỗ các sản phẩm quá hạn sử dụng, giá trị hàng hóa tiêu hủy trị giá hơn 04 triệu đồng./.

Triệu Biển