Thành phố phấn đấu tỷ lệ đường thôn, tổ được bê tông hóa đạt 87%

Xuất phát từ chủ trương đúng đắn, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn trở thành một phong trào rộng khắp. Qua công tác tuyên truyền, mỗi người dân đều hiểu được trách nhiệm bản thân, gia đình trong việc thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, việc huy động đóng góp của nhân dân trong phong trào làm đường bê tông được thôn, xóm, bản, tổ dân nhân công khai minh bạch. Trong quá trình thực hiện thành phố Bắc Kạn đã huy động được nhiều tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ đóng góp ngày công, kinh phí, vật liệu xây dựng, hiến đất để làm đường.  Nhu cầu cứng hóa đường giao thông nông thôn là rất bức thiết. Năm 2018, thành phố Bắc Kạn phấn đấu tỷ lệ đường thôn, tổ được bê tông hóa đạt 87%  để từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, nhất là tạo đà cho các xã về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới./.