Thành phố tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Nhìn chung các hộ kinh doanh chấp hành tốt các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở vẫn bị nhắc nhở do để bày bán hàng bị bám bụi bẩn. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đoàn kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm VSATTP./.