Thành phố thu ngân sách 8 tháng đạt 86,22 tỷ đồng

Năm 2021, thành phố Bắc Kạn được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 155,5 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2021, thành phố thu ngân sách được 86,22 tỷ đồng, bằng 55,4% so với KH, bằng 53,5% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Một số đơn vị thu đạt kết quả cao như: phường Nguyễn Thị Minh Khai đạt 94,8%; phường Phùng Chí Kiên đạt 84,7%. Các xã đạt thấp: xã Dương Quang đạt 56%; xã Nông Thượng 57%.

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách của thành phố: Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ giảm sâu; số hộ xin tạm nghỉ kinh doanh tăng cao, thời gian tạm ngừng kinh doanh kéo dài nhiều tháng; nhiều doanh nghiệp vẫn trong tình trạng khó khăn không có việc làm, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm; địa bàn không có nguồn thu mang tính ổn định, bền vững…

Để hoàn thành dự toán công tác thu ngân sách Nhà nước cả năm, trong 4 tháng cuối năm 2021, UBND thành phố chỉ đạo các xã, phường triển khai công tác thu, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia; tăng cường công tác thu nợ, thực hiện linh hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, khoanh nợ thuế; phối hợp với Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị thanh toán theo dõi chặt chẽ vốn, kế hoạch giải ngân các công trình xây dựng cơ bản để tổ chức thu kịp thời./.

   Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên