Thành phố tiếp nhận, phân bổ gạo cho nhân dân bị thiệt hại do dịch bệnh hại lúa

Trong đợt cứu trợ này, thành phố Bắc Kạn được nhận 2,1 tấn gạo để cấp phát cho 32 hộ với 140 nhân khẩu, đảm bảo định mức 15 kg/khẩu. Các hộ được cấp phát gạo rất phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm kịp thời giúp đỡ nên không có hộ gia đình nào, khẩu nào bị đói.

          Bên cạnh việc cấp phát gạo hỗ trợ của người dân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố đã huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm chăm lo Tết cho người nghèo đảm bảo không có người dân nào không có Tết./.