Thành phố tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và đối tượng trên 18 tuổi

Sau khi tiếp nhận 950 liều vắc xin phòng Covid-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bắt đầu từ ngày 06/3/2023, thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai tiêm phòng cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, vắc xin Pfizer được phân bổ 400 liều dành cho đối tượng từ 5 đến 12 tuổi. Vắc xin Astra Zeneca được phân bổ 550 liều dành cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và sử dụng hiệu quả vắc xin được phân bổ, Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn đề nghị Trạm y tế 8 xã, phường thực hiện rà soát, lập danh sách đối tượng theo Công văn số 3309/BYTDP ngày 23/6/2022 của Thứ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng Covid- 19, thường xuyên báo cáo tiến độ tiêm chủng về Trung tâm y tế thành phố để tổng hợp theo quy định.

Thành phố Bắc Kạn đề ra mục tiêu: Tiêm cho trẻ em mũi 1, mũi 2 từ 5 đến dưới 12 tuổi và đối tượng trên 18 tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đạt tỷ lệ trên 95%. Tổ chức tiêm hết 100% số lọ/liều vắc xin được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp. Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid- 19. Đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19 tại các điểm tiêm chủng./.

Đặng Tuyết