Thành phố tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Sông Cầu

(backancity.gov.vn)- Ngày 5/7/2024, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 70 học viên là Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội Phụ nữ và Chi hội Nông dân các thôn, tổ dân phố tại phường Sông Cầu.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các báo cáo viên của phòng Quản lý đô thị; phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực kiến trúc, đô thị; đất đai; tài nguyên nước; phòng, chống bạo lực gia đình; tiếp công dân; Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng, quân khu năm 2023 và một số lĩnh vực khác.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho người dân cập nhật, nắm bắt được các nội dung cơ bản của pháp luật có liên quan thiết thực đến đời sống của người dân; các vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Phát huy tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương./.

Đặng Tuyết