Thành phố tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại xã Nông thượng

 Tại hội nghị, các đại biểu cùng các học viên là cán bộ hội viên hội phụ nữ, hội nông dân, các hộ chăn nuôi, kinh doanh trên địa bàn xã Nông Thượng được phổ biến hai nội dung chính gồm: Giới thiệu một số chủ trương, luật pháp, chính sách quan trọng, mới ban hành của Đảng và Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường như tổng quan về hiện trạng môi trường, những thành tựu nổi bật về lĩnh vực môi trường… Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới.

Ngoài  hoạt động tập huấn, tuyên truyền này, trong tháng hành động vì môi trường UBND thành phố Bắc Kạn còn phát động nhân dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh tại, đường làng, ngõ xóm nơi công cộng, tổng vệ sinh nơi làm việc, khu dân cư, sử dung tiết kiệm nước. Treo băng zôn, khẩu hiệu mang nội dung thông điệp môi trường  quan trọng. Thường xuyên ra quân làm sạch đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thu gom rác thải… nhằm tạo cảnh quan môi trường./.